Jaga seda postitust

Airbnb kohustub järgima Euroopa Komisjoni ja ELi tarbijakaitseasutuste nõudeid


Pärast juulis esitatud Euroopa Komisjoni ja ELi tarbijakaitseasutuste üleskutset on Airbnb nüüd otsustanud teha oma tingimustes vajalikud muudatused ja parandada seda, kuidas nad oma hindu esitavad.

F: Pixabay.com

Äriühingul on aega 2018. aasta lõpuni, et teha oma veebisaidil kõikides ELi keeltes vajalikud muudatused.

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová ütles: 

„Internet on oluliselt muutnud seda, kuidas me reisime, leiame öömaja ja oma puhkuse veedame. Kuid internetis teenuste pakkujad peavad samuti järgima reegleid ja võtma vastutuse, kui midagi läheb viltu. ELi tarbijatel on aga õigused nii internetis kui ka mujal. Mul on heameel tõdeda, et Airbnb on valmis tegema vajalikud muudatused, et tagada täielik läbipaistvus ja selgus selles, mille eest tarbija maksab. See on osa ulatuslikumatest püüdlustest tarbijaid internetis paremini kaitsta. Just seetõttu tegime ka paari kuu eest algatuse „Uus kokkulepe tarbijatega“ raames ettepaneku tugevdada tarbijakaitsenorme.“ 

Hindade läbipaistvuse puudumine ja muud ebaausad kaubandustavad

Airbnb kohustub esitama broneeringu koguhinna, mis sisaldab lisatasusid (nt teenus- ja koristustasu). Kui lõpphinda ei ole võimalik eelnevalt välja arvutada, siis tuleb tarbijat selgelt teavitada, et võidakse kohaldada lisatasusid.

Lisaks sellele kohustub Airbnb selgelt märkima, kas pakkumise teeb era- või kutseline majutaja, kuna sellest sõltuvalt kohaldatakse erinevaid tarbijakaitsenorme.

Selgemad tingimused ja ebaseaduslike tingimuste kõrvaldamine

Airbnb kohustub tegema rea muudatusi oma teenuse osutamise tingimustes, et viia need kooskõlla ELi tarbijakaitsenormidega:

  • tarbijatele tagatakse üheselt mõistetav võimalus kasutada kõiki õiguskaitsevahendeid, eelkõige õigus esitada isikukahju või muu kahju korral majutaja vastu hagi;
  • Airbnb selgitab tarbijatele, et neil on õigus kaevata Airbnb kohtusse oma elukohariigis;
  • Airbnb teavitab tarbijaid, kui ta otsustab lepingu lõpetada või sisu kõrvaldada, ning tagab neile vajaduse korral õiguse esitada kaebus ja saada hüvitist.

Edasised sammud

Äriühing peaks ettepanekute viimistlemise lõpule viima ja tegema muudatused kõikides ELi / Euroopa Majanduspiirkonna keeleversioonides 2018. aasta detsembri lõpuks. Kui nõudeid ei täideta, võivad tarbijakaitseasutused teha otsuse võtta täitemeetmeid.

Taust

Airbnb tutvustas kohtumisel komisjoni ja ELi tarbijakaitseasutuste esindajatega muudatusi, mis on tehtud teenuste osutamise tingimustes ja viisis, kuidas esitatakse teavet hindade kohta.

Tarbijakaitsealase koostöö võrgustik korraldas Norra tarbijakaitseameti (Forbrukertilsynet) koordineerimisel Airbnb äritavade hindamise (ühine seisukoht). Ametiasutused kutsusid Airbnb’d üles esitama augusti lõpuks üksikasjalikud lahendused, kuidas oma tegevus ELi tarbijakaitsealaste õigusaktidega vastavusse viia (vt pressiteade). Euroopa Komisjon tegutses vahendajana.

ELi tarbijakaitsealase koostöö määrus ühendab riiklikud tarbijakaitseasutused üleeuroopaliseks täitmise tagamiseks tehtava koostöö võrgustikuks. Selle raamistiku alusel võib ühe liikmesriigi asutus paluda abi mõne teise liikmesriigi asjaomaselt asutuselt, et lõpetada ELi tarbijakaitsenormide piiriülene rikkumine.

Koostööd on võimalik alustada mitme ELi tarbijakaitset käsitleva õigusakti täitmise tagamiseks. Nende hulka kuuluvad ebaausate kaubandustavade direktiivtarbijaõiguste direktiiv ja ebaõiglaste lepingutingimuste direktiiv.

Jaga seda postitust

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata. Nõutud väljade juures on märge *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Vasta: *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kaotatud salasõna

Registreeri