Jaga seda postitust

Alates 15. maist on kõned teistesse ELi riikidesse odavamad

Alates 15. maist kehtib kogu Euroopa Liidus kõigile rahvusvahelistele kõnedele ja tekstsõnumitele uus maksimumhind. Selle tulemusena maksavad tarbijad, kes helistavad oma riigist mõnda teise ELi liikmesriiki, kõne eest kuni 19 senti minutis (+käibemaks) ja tekstsõnumi eest kuni 6 senti (+käibemaks).

Need uued rahvusvaheliste kõnede ja tekstsõnumite hindade ülempiirid ELis on osa kogu ELis kehtivate telekommunikatsiooninormide muutmisest, mis hõlmas ka rändlustasude kaotamist 2017. aasta juunis. Eesmärk on tugevdada elektroonilise side koordineerimist ja suurendada Euroopa Sideameti (BEREC) rolli.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip ütles: “ELi-siseste kõnede maksimumhinnad on konkreetne näide sellest, kuidas digitaalne ühtne turg muudab inimeste igapäevaelu. Digitaalse ühtse turu rajamine on loonud 35 uut digitaalset õigust ja vabadust. Üldiselt aitavad uued telekommunikatsiooninormid ELil rahuldada eurooplaste suurenevat ühenduvusvajadust ja parandada ELi konkurentsivõimet.”

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel lisas: “Pärast rändlustasude kaotamist 2017. aastal on EL astunud nüüd samme ülemääraste tasude vastu koduselt numbrilt välismaale tehtud kõnede eest. Tänu neile kahele algatusele on Euroopa tarbijad nüüd täielikult kaitstud arvešokkide vastu, kui nad helistavad Euroopa numbrile kas kodu- või välismaal. See on üks paljudest konkreetsetest digitaalse ühtse turu saavutustest.”

Rahvusvahelisi kõnesid käsitlevate uute normidega kõrvaldatakse liikmesriikidevahelised varasemad suured hinnaerinevused. ELi-sisese püsivõrgu või mobiilikõne hind oli riigisisese kõne standardhinnast keskmiselt kolm korda kõrgem ja ELi-sisese tekstsõnumi standardhind oli kaks korda kallim riigisisese sõnumi hinnast. Mõnel juhul on ELi-sisese kõne standardhind kuni kümme korda kõrgem kui riigisisese kõne standardhind.

Uus Eurobaromeetri uuring rahvusvaheliste kõnede kohta näitab, et neli kümnest vastanust (42%) on võtnud viimase kuu jooksul ühendust kellegagi, kes viibib mõnes muus ELi riigis. 26% vastanutest ütles, et nad kasutasid lauatelefoni, mobiiltelefoni või tekstsõnumeid, et suhelda kellegagi mõnes muus ELi liikmesriigis.

Telekommunikatsioonivõrgu operaatorid kogu ELis peavad teavitama tarbijaid uutest hindade ülempiiridest. Alates 15. maist kohaldatakse neid õigusnorme kõigis 28 ELi liikmesriigis ning varsti ka Norras, Islandil ja Liechtensteinis.

Maksimaalne hinna ülempiir on kehtestatud ainult eraklientidele. Äriklientidele uued hinnad ei kehti, sest paljudel teenusepakkujatel on nende jaoks eriti atraktiivsed eripakkumised.

Uued telekommunikatsiooninormid sillutavad teed arvukamatele investeeringutele kiiresse internetiühendusse ja 5G võrgu sujuvale kasutuselevõtmisele ELis.

Euroopa elektroonilise side seadustik ja BERECi määrus jõustusid 2018. aasta detsembris. Seadustik tuleb siseriiklikku õigusesse üle võtta 2020. aasta lõpuks, kuid BERECi määruse kohaldamiseks on erinevad tähtpäevad. Uute jõustuvate telekommunikatsiooninormide esimene nõue puudutab rahvusvaheliste kõnede piirhinda.

Pärast rändlustasude kaotamist 2017. aasta juunis on eurooplased nüüd nii kodu- kui ka välismaalt helistades täielikult kaitstud arvešokkide eest.

Lisateave:

Jaga seda postitust

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata. Nõutud väljade juures on märge *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Vasta: *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kaotatud salasõna

Registreeri