Jaga seda postitust

Kuidas hiinlasi Eestisse saada ja mida nad siin teevad

Eesti püüab sammu pidada läänemaailmas leviva võitlusega hiina turistide pärast, see nõuab turismitööstuselt uutmoodi mõtlemist. Kui me end Hiina järgi ei kohanda, jääme ilma kopsakast tulust, kirjutab Maaleht

Kogu nende elu käib mobiilis ja sularaha on möödanik. Neil on kindlad kombed, mida austades tunnevad nad end koduselt ja soovitavad sinu külalislahkust kaasmaalastele – see toob kohale järgmised turistid. Oma kindlad maksekeskkonnad, emakeelsed teavitused ja Hiina toit – need pisiasjad meelitaks meile üha enam uudishimulikke hiinlasi.

1,4 miljardist hiinlasest vähem kui 10 protsendil on pass, et reisida välismaale, kuid isegi see “köömes” on tohutu hulk inimesi, kes igal aastal maailma avastab. Sel teemal saab pikemalt lugeda Maalehest

Hiina turism arvudes

Alates 2012. aastast on Hiina elanikud oma reisikulutuste poolest maailma riikide seas esikohal. Samuti on kiiresti kasvanud Hiina osatähtsus maailma turismiturul.

2017. aastal moodustasid nende reisikulutused 19% maailma elanike kogukulutustest välisreisidele (2016.a. 20%, aga 2010.a. oli see näitaja vaid 5,6% ja 2005 3%).

2017. aastal tegid hiinlased 145 mln välisreisi (+6%), neist Hongkongi, Macausse, Taiwani 69 mln (+5%) ja mujale 76 mln (+10%) (allikas: COTRI).

Kasvu põhjused: uued lennuliinid (viimase 5 aastaga on rahvusvaheliste lennuliinide arv kasvanud 381-lt 784-ni), järjest rohkem riike lihtsustab Hiina turistide saabumistingimusi (viisavaba / viisa saabumisel), edukas koostöö Hiina ja teiste riikide vahel, sissetulekute kasv ja huvi kasv reisimise vastu (st kulutada oma suurenenud sissetulekuid reisimisele).

10 suurimat sihtkohta: Tai, Jaapan, Singapur, Vietnam, Indoneesia, Malaisia, Filipiinid, USA, Lõuna-Korea, Maldiivid (ainult 1 sihtkoht väljaspool Aasiat – USA).

Sihtkoha valikul on väga oluline selle turvalisus. Hiinlaste hinnangul kõige turvalisemad sihtkohad: Tai, Jaapan, Singapur, Austraalia, Põhja-Euroopa, AÜE.

Hiina elanike välisreisid

Umbes 40% Hiina turistidest kasutas jätkuvalt reisifirmade korraldatud grupireise – need on sobivad neile, kel on vähene reisikogemus, kes ei oska võõrkeeli ja eelistavad mitte kulutada aega ja vaeva broneeringute tegemisele ja viisade taotlemisele.

Samas kasvab jätkuvalt suuremat paindlikkust eelistavate omal käel reisivate inimeste arv. Samuti kasvab järjest nende Hiina elanike arv, kes on juba korduvalt välismaal käinud ja tähtsamad sihtkohad ära näinud ning soovivad avastada vähemtuntud, kuid põnevaid ja erilisi elamusi pakkuvaid paiku.

Iseseisvalt reisivad inimesed nimetasid reisimotivatsioonina: soovi näha looduslikke ja kultuurilisi vaatamisväärsusi (54%), soovi saada kõigest kodusest eemale (53%), tundma õppida elu mujal maailmas (42%), teha sisseoste (40%).

Euroopasse reisima motiveerivad kõige rohkem rikas kultuur ja ajalugu, ilus ja saastamata keskkond ning võimalused teha ilusaid fotosid. Euroopasse reisimisel häirivad tegurid: keelebarjäär, mure turvalisuse pärast ja halb (hiina) toit.

(allikad: UNWTO, COTRI ja Hiina kultuuri- ja turismiministeerium)

Uuring: Eestis ööbinud Hiina turistid

Uuringut korraldab Eesti suuremates piiripunktides lahkuvate väliskülastajate seas Statistikaamet EASi tellimusel. 2017. aastal toimus küsitluse suvine etapp 17. juulist 13. augustini, 2016. ja 2015. aastal 1.juulist 11. augustini, 2014. aastal  1. augustist 11. septembrini. Talvine etapp toimus 2017. aastal 1. novembrist 17. detsembrini, kõigil ülejäänud aastatel novembri keskpaigast detsembri keskpaigani.

Küsitlus esindab ainult küsitlusperioodidel Eestist lahkunud külastajaid, mitte kogu aasta (kõigi hooaegade) külastajate keskmist. Neljal aastal kokku vastas 181 Hiina turisti. (Vastanud Hiina turistidest üle 80% vastas küsitlusele suvisel etapil, seetõttu kajastavad tulemused põhiliselt suvisel tipphooajal Eestis käinud Hiina turiste.)

53% lahkus Eestist Tallinna sadama kaudu, 18% Tallinna lennujaama kaudu, 29% mööda maanteed.

REISIEESMÄRK: 78% nimetas reisi peamise eesmärgina puhkust, 13% tööd ja 8% muid eesmärke.

TEISTE RIIKIDE KÜLASTAMINE REISI JOOKSUL: 81% külastas samal reisil lisaks Eestile ka teisi riike. 52% külastas Soomet, 38% Lätit, 33% Rootsit, 33% Leedut, 14% Venemaad ja 16% veel muidki riike. 23% käis lisaks Eestile veel ühes riigis, 22% kahes riigis, 18% kolmes riigis ja 18% vähemalt neljas riigis. 19% vastas, et nad ei käinud reisi jooksul muudes riikides, kuid vaadates nende ankeete detailsemalt, on alust arvata, et vähemalt osa sellest segmendist moodustasid inimesed, kes töö või õpingutega seoses viibisid/ elasid pikemalt mõnes Eestile lähemalasuvas riigis ja tegid lühema reisi Eestisse sealt, mitte otse Hiinast.

EELNEVAD REISID EESTISSE: 87% olid Eestis esimest korda, 3% olid varem käinud ühe korra, 9% olid varem käinud mitu korda ja 1,6% oli varem Eestis elanud.

EESTIS KÜLASTATUD KOHAD: Kõik vastanud käisid reisi jooksul Tallinnas, peamiseks sihtkohaks nimetas seda 96%. Lisaks Tallinnale käis 7% Pärnus, 6% Narvas, 4% Tartus ja 1% Saaremaal.

TEGEVUSED EESTIS: Kõige populaarsem tegevus Eestis oli arhitektuuriga tutvumine (seda tegi 92% Hiina turistidest). 88% käis Eestis restoranis, 80% tegi sisseoste, 70% käis mõnes mõisas / lossis,  69% käis linnade rohealadel, 49% käis muuseumis või näitusel, 41% käis giidiga ekskursioonil, 29% käis looduses ja 28% nautis ööelu.

REISIMOTIVATSIOON: Pooled puhkuseturistidest nimetasid lihtsalt üldist huvi Eestiga tutvuda, veidi alla poole nimetas peamise Eestisse reisimise põhjusena huvi arhitektuuri vastu.

ÖÖBIMISKOHAD: 91% ööbis reisi jooksul mõnes majutusettevõttes, 7% üüritud elamispinnal, 2% tasuta majutuses (enamasti tuttavate juures) ja 1% kasutas enda või tööandja elamispinda.

REISIPAKETI KASUTAMINE: 29% kasutas pakettreisi.

KULUTUSED: Ühe turisti keskmine kulutus Eestis viibimise jooksul oli 244 eurot, ööpäeva kohta 129 eurot. Ostudele kulutasid nad reisi jooksul keskmiselt 67 €, majutusele 85 €, toitlustusele 61 €  ja muudele teenustele (vaatamisväärsused, kohalik transport jm.) 31 €. (Esitatud kulutused ei sisalda reisipaketti kasutanute puhul reisipaketti kuulunud teenuste maksumust.)

INFOALLIKAD: 70% sai reisi planeerimiseks infot internetist. 31% sai infot reisiteenuste broneerimissüsteemidest, 30% reisiblogidest / -foorumitest, 19% sotsiaalmeediast, 13% kodulehelt visitestonia.com ja 23% muudelt internetilehtedelt (nt külastatava sihtkoha või atraktsiooni koduleht jne). 18% sai infot tasulistest reisiraamatutest, 18% tuttavatelt Eestis ja 13% tuttavatelt väljaspool Eestit. Reisi- või transpordifirmalt sai infot 10%.

Jaga seda postitust

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata. Nõutud väljade juures on märge *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Vasta: *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kaotatud salasõna

Registreeri