Jaga seda postitust

Lindude põhjustatud lennukatkestuste korral reisija enam kompensatsiooni ei saa

Reisijatele on see halb uudis, aga lennufirmad on rahul – Euroopa Kohus otsustas, et lennukompaniid ei pea maksma reisijatele kompensatsiooni, kui lend on ära jäänud või edasi lükkunud lindude tekitatud kahju tõttu.

Linnud on lennukitele suureks ohuks. Kui lennuk lendab läbi linnuparve, võib see halvemal juhul lõppeda katastroofiga. Väiksemaid vigastusi tuleb ette üsna tihti.

• Loe ka: Lennufirmad teevad meelega ülebroneeringuid. Miks see kasulik on?

Nüüd otsustas Euroopa Kohus, et seesugused juhtumid, kui linnud on sattunud lennukiga kontakti ja lend on tulnud ära jätta või edasi lükata, lähevad kategooria alla “erakorralised asjaolud”. See määratlus tähendab, et lennufirmal süüd ei ole, kuna on teinud kõik endast oleneva niisuguse olukorra vältimiseks. Seega ei pea reisijatele kompensatsiooni maksma.

Euroopas on ootel tuhandeid kompensatsioonitaotlusi, mis on seotud just linnurünnakutega.

Briti advokaadifirma Bott & Co on varem Suurbritannia kohtus reisijaid esindades samasugused vaidlused võitnud, aga Euroopa Kohtu otsus tähendab, et otsus hakkab kehtima kõikjal Euroopa Liidus. Suurbritannia on veel ELi liige.

Bott & Co õigusekspert Kevin Clarke ütles Telegraphile, et seesugust otsust nad ei oodanud. Büroo lubas kohtuotsust analüüsida ja otsustada, mida reisijate õiguste kaitsmiseks ette võtta.

Kui palju on võimalik kompensatsiooni küsida:

Lennu kaugus Viivituse pikkus Summa
Kuni 1500km 3 tundi või rohkem 250€
1500-3500km 3 tundi või rohkem 400€
Üle 3500km Kahe ELi liikmesriigi vahel ja 3 tundi või rohkem 400€
Üle 3500km 3-4 tundi 300€
Üle 3500km Rohkem kui 4 tundi 600€

Lennureisija õigused Euroopa Liidus

Kui leiad end olukorrast, kus lend oluliselt hilineb, jäetakse hoopis ära või sa ei pääse lennule, kuna müüdud on rohkem pileteid kui lennul kohti, tuleks pöörduda vastava lennufirma töötajate või esindajate poole.

Et teaksid abi otsida, peab lennujaama registreerimislauas olema reisijatele hästi nähtav teadaanne: “Kui Teid ei lubata lennukile või kui Teie lend tühistatakse või lend hilineb vähemalt kaks tundi, küsige registreerimislauast või lähteväravast dokumenti Teie õiguste, eelkõige makstava hüvitise ja osutatava abi kohta.”

Euroopa Liit on töötanud välja rea õigusi, et tagada lennureisijate õiglane kohtlemine. Lendu teenindav lennuettevõtja vastutab sinu ja su pagasi eest ning peab arvestama sinu õigustega.

Oluline on tarbijatel meeles pidada, et selleks, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses nr 261/2004 ette nähtud õigused kehtiks, on tarbijatel samuti teatud kohustused. Näiteks on reisija kohustatud end õigeaegselt lennule registreerima, samuti peab reisijal olema asjaomasele lennule kinnitatud broneering. Kõne all oleva määrusega kehtestatud õigused kehtivad reisijatele, kelle lend väljub või saabub Euroopa Liidu liikmesriigi lennujaama, samuti kehtivad õigused väljaspool Euroopa Liitu asuvast lennujaamast saabuvate lendude puhul, kui teenindajaks on liikmesriigi lennuettevõtja.

Lend tühistatakse – lennu tühistamisel peab lennuettevõtja pakkuma kas piletihinna hüvitamist või muid võimalusi reisi lõppsihtkohta jõudmiseks. Samuti peab lennufirma pakkuma reisijatele hoolitsust (toitlustamist, telefonikõnesid), vajadusel majutust ning transporti lennujaama ning majutuskoha vahel. Lisaks on reisijatel õigus ka määrusega kehtestatud hüvitisele, mille määr sõltub lennu pikkusest ning marsruudist, samuti ooteaja pikkusest ja võib ulatuda 125 eurost kuni 600 euroni. Õigus hüvitisele oleneb lennu tühistamise korral mitmest asjaolust – nii sellest, kui varakult reisijaid lennu tühistamisest teavitati kui ka sellest, mis oli tühistamise põhjuseks. Juhul, kui lend tühistatakse erakorraliste asjaolude tõttu, nagu näiteks ilmastikutingimused, ootamatud tehnilised rikked, lennujaamapersonali streik jms, ei ole reisijatel õigust hüvitist nõuda. Asjaolude erakorralisuse tõendamise kohustus lasub lennuettevõttel.

Kas hüvitist makstakse sularahas, pangaülekandega, tšekiga või reisitšekkides, oleneb osapoolte kokkuleppest.

Kui lend hilineb – lennu hilinemise korral ei näe eelnimetatud määrus ette reisija õigust nõuda hüvitist, küll aga on tal õigus hoolitsusele (alates kahetunnisest hilinemisest). Hoolitsuse all mõeldakse ooteajaga võrreldes piisavat sööki, kahte telefonikõnet jms. Olenevalt sellest, kui palju lend hilineb, on reisijal õigus kas lennupileti eest raha tagastamisele (kui ta otsustab reisist loobuda) või tasuta majutusele (näiteks juhul, kui lend lükatakse järgmisele päevale).

Samas on oluline teada, et kuigi määrus ei näe lennu hilinemise korral ette reisija õigust hüvitisele, on Euroopa kohtu praktika kohaselt reisijal, kelle lend on sihtkohta hilinenud vähemalt kolm tundi, õigus saada lennuettevõtjalt hüvitist samas määras, mis lennu tühistamise korral.

Ei lubata lennule – võib ette tulla olukordi, kus lennule on broneeritud rohkem pileteid, kui lennukis istekohti. Sellises olukorras peab lennuettevõtja esmalt küsima, kas leidub vabatahtlikke, kes loovutaksid oma koha kokkulepitud hüvitise eest (antud hüvitise määr ei tulene määrusest). Lisaks peab lennuettevõtja vabatahtlikele pakkuma teist võimalust sihtkohta jõudmiseks või hüvitama piletihinna.

Kui aga vabatahtlikke ei leidu, on lennukist maha jäetud reisijatel lisaks asendusteekonnale või piletihinna hüvitamisele õigus ka määrusega kehtestatud hüvitisele. Hüvitise määr sõltub lennu pikkusest ning marsruudist, samuti ooteaja pikkusest ning võib ulatuda 125 eurost kuni 600 euroni.

Lisaks hüvitistele, reisi ümberkorraldamisele või piletiraha tagastamisele, on ka lennureisile mitte lubamise korral reisijatel õigus hoolitusele (toitlustamisele, telefonikõnedele) ning ka majutusele, sealhulgas transpordile majutuskohta ning tagasi.

Tarbija õigus teabele
Iga reisija, kes jäetakse lennureisist maha, kelle lend tühistatakse või keda puudutab lennu hilinemine vähemalt kaks tundi, peab saama kirjaliku teatise, milles on märgitud hüvitise maksmise ja abi andmise eeskirjad.

Probleemid pagasiga
Kui pagas on rikutud, hilineb või kadunud, tuleb viivitamatult pöörduda vastavasse teenindusletti ning vormistada olukorra kohta raport. Rikutud pagasi puhul on tarbijal õigus vedajale esitada kaebus koos kahjunõudega 7, pagasi kadumamineku korral 21 päeva jooksul. Kaebuses tuleb vedajale esitada lennujaamas tehtud raport, koopiad pagasikviitungitest ning pardakaartidest ning omapoolne kahjunõue.

Pagasi hilinemise või kadunuks jäämise korral ei tasu kohvris olnud asju asendada enne, kui lennufirmaga on oma õiguste osas konsulteeritud, sest reisijatele pakutav abi võib vedajate lõikes erineda.

Kompensatsiooni ülemine piir, olgu selleks siis pagasi kahjustumine, hilinemine või kaotsiminek, on 1131 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikut SDRi (SDRi väärtust saab täpsustada Eesti Panga kodulehelt).

Vaata lisaks:

– määruse 261/2004 alusel tegutsevad riikide rakendusasutused
kaebuse vorm

Jaga seda postitust

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata. Nõutud väljade juures on märge *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Vasta: *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kaotatud salasõna

Registreeri