Jaga seda postitust

TÄPNE ÜLEVAADE: Kuhu on Eesti residendid tänavu kõige rohkem välisreise teinud?

Anonüümse mobiilipositsioneerimise abil saadud statistikast selgub, et tänavu esimeses kvartalis tegid Eesti residendid kõige rohkem välisreise Soome. Seal käidi 163 295 korral. Järgneb teine naaberriik Läti (89 853) ja Rootsi (75 449).

Keskmisest rohkem on käidud Saksamaal, Venemaal ja Poolas.

Statistika allikas on Eesti Pank, mille andmed on leitud statistiliste mudelite abil ja mille sisendiks on anonüümse mobiilpositsioneerimise meetodil saadud andmed reisijate liikumise kohta üle Eesti riigi piiri. Statistika annab ülevaate välisreisidel viibivate füüsiliste isikute liikumisest üle Eesti piiri.

Välisreisi mõiste: ühe riigi residendi reis mõnda teise riiki, kusjuures reis ei kesta kauem kui üks aasta ning reisi peamine eesmärk ei ole sihtriigis tasustatav tegevus või pikaajalised õpingud.

Tabelis näidatud andmed on väliskülastuste koguarv, mis on mitme- ja ühepäevakülastuste arv kokku.

Residendi mõiste üksikasjad leiab artikli lõpust.

Kes on resident:

 1. Eesti Vabariigi riigiorgan või asutus kõige laiemas tähenduses (seadusandlik, täidesaatev ja kohtuvõim või nende asutus, põhiseaduslik institutsioon), samuti kohalik omavalitsusüksus või selle asutus;
 2. välisriigis asuv Eesti diplomaatiline, konsulaar- või muu ametlik esindus, samuti muu välisriigis asuv Eesti asutuse või organisatsiooni esindus, mis ei tegele majandus- ega kommertstegevusega;
 3. Eesti Vabariigi seadustega loodud avalik-õiguslik juriidiline isik või selle asutus;
 4. Eesti Vabariigis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik või selle esindus (sh piiriülese teenuse pakkuja);
 5. Eesti Vabariigis registreeritud Euroopa ühingute põhikirjaga loodud äriühing (Societas Europaea, SE), ühistu (Societas Cooperativa Europaea, SCE) või nende esindus;
 6. Eesti Vabariigis registreeritud välismaa juriidilise isiku filiaal;
 7. Eesti Vabariigis elav Eesti kodanik;
 8. Eesti Vabariigis elav välismaalane, kellel on alaline elamisluba või tähtajaline elamisluba vähemalt üheks aastaks;
 9. punktis 7 või 8 nimetatud isik, kes õpib või viibib ravil välisriigis, olenemata tema õpingute või ravi kestusest;
 10. punktis 7 või 8 nimetatud isik, kes viibib välisriigis laevameeskonna liikme või hooaja- või piiriülese töötajana, olenemata tema välisriigis viibimise kestusest;
 11. Eesti Vabariigi diplomaat, sõjaväelane, konsulaar- või muu ametliku esinduse töötaja või tema perekonnaliige, kes viibib välisriigis ning kasutab immuniteeti ja diplomaatilisi privileege.

Jaga seda postitust

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata. Nõutud väljade juures on märge *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Vasta: *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kaotatud salasõna

Registreeri