Jaga seda postitust

TRAHVIST VANGLANI: Vaata, millistesse riikidesse reisides tasub karistuse vältimiseks e-sigaret koju jätta

E-sigaretid on kogu maailmas järjest populaarsemad, mis tähendab, et sellega ringi sõites võid sattuda riiki, kus elektroonilise vidina tarvitamine on piiratud või üldse keelatud.

E-sigaret e-sigaretid

E-sigaret / Pixabay

Kuna e-sigaret on suhteliselt uus nähtus, on riigid selle kasutamist väga erinevalt reguleerinud ja jätnud üldse reguleerimata.

2014. aastal avaldas Maailma Terviseorganisatsioon raporti, milles tõdes, et selleks on liiga vähe tõendeid, nagu aitaks e-sigareti tarvitamine tavasigareti suitsetajatel loobuda oma harjumusest. Mõjuka terviseorganisatsiooni teate järel hakkasid riigid üle maailma e-sigarettide kasutamist piirama või lausa keelama.

Nii tekkisid hallid alad, kuhu e-sigareti tarvitajad võivad sattuda ning saada seaduserikkumise eest karistada.

Mõni riik on keelanud e-sigarettide sissetoomise, müügi ja kasutamise, teised aga keelavad ainult e-sigaretis nikotiini sisaldava vedeliku kasutamise.

Millised on reeglid riigiti?

Üks karmimate reeglitega riike on Tai. Reisiportaal on sellest varem kirjutanud. Kõiki Taisse saabuvaid turiste piiril ei kontrollita, aga võimalus on, et nii hästi ei lähe.

Tais ei tohi ametlikult e-sigarette ja -vedelikku müüa ning maale tuua. Tais ei ole seadust, mis sõnastaks e-sigarettide keeldu. E-sigaretid lähevad seepärast kaupade alla, mille maksustamist ei ole riik sätestanud ja seepärast on nende omamine keelatud.

Kui omad e-sigaretti ja jääd politseile vahele, võib sind süüdimõistmisel oodata kas trahv, mille arvestamise aluseks on kauba hind, mis korrutatakse neljaga, või kuni viieaastane vanglakaristus. Või mõlemad variandid – nii trahv kui ka vabadusekaotus.

Kui jääd piiril e-sigaretiga vahele või toodad neid Tais müümise eesmärgil, siis on karistus karmim. Trahv võib olla kuni viiekordne kauba hind, kuni kümneaastane vanglakaristus või mõlemad variandid koos.

Ka kõik teenused, mis on seotud e-sigareti suitsetamise või reklaamimisega on keelatud. Sellised karistused kehtivad 2014. aastast.

Kus on veel keelatud või piiratud?

Veel üks riik, mis WHO raportile reageeris, on Brasiilia. Seal on e-sigarettide tootmine ja müük pärast seda keelatud.

Uruguays on e-sigaretid ja nende tarvitamine keelatud, Araabia Ühendemiraatides aga võetakse need riiki sisenejailt ära, kui need avastatakse.

Mõnes Lähis-Ida riigis, nagu Jordaania ja Katar, on samuti e-sigaretid täielikult keelatud. Samuti Kambodžas, Indoneesias, Bruneis ja Singapuris.

Hongkongis on aga e-sigaret lubatud, kui selles ei kasutata nikotiinivedelikku.

Türgis on e-sigareti suitsetamine keelatud siseruumes ja ühistranspordis. Hiljuti teatas India, et kavatseb e-sigaretid ära keelata.

Briti e-sigarettide kaubanduse assotsiatsiooni juht Richard Hyslop rääkis MailOnline’ile, et regulatsioon eri riikides erineb väga suurel määral. See annab inimestele segaseid sõnumeid, kuigi need peaksid vastupidiselt olema kõigile üheselt arusaadavad.

Ses mõttes on olukord absurdne, et tavasigareti suitsetamisega on asi selge – enamikus eespool nimetatud riikides pole suitsetamine probleem. Seda võib teha peaaegu igal pool, vahel ka ühistranspordis, restoranides, tänaval. Veipimine kahjustab aga tervist 95 % vähem kui suitsetamine. Vähemalt nii väidab Richard Hyslop.

Teema on päevakorral ka Eestis

Teisipäeval olid Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil esinemas e-sigareti mõju uuringud väliseksperdid. E-sigareti müüjate ja kasutajate liit soovib, et veipimist ei võrdsustataks suitsetamisega.

“Rahvusvahelised teadusuuringud kinnitavad, et e-sigaretid on vähemalt 95% tervist vähemkahjustavamad, kui tavalised suitsud,” märkis petitsiooni algatanud E-sigareti müüjate ja kasutajate liidu juhatuse esimees Ingmar Kurg. “Mitmed riigid, näiteks Suurbritannia ja Holland, on seetõttu täiendanud oma tubakapoliitikat selliselt, et suitsetajatel soovitatakse üle minna tervist vähemkahjustavamatele alternatiividele nagu näiteks e-sigaretid. Sotsiaalkomisjoni otsus kaasata teema arutelusse eksperdid on oluline samm teaduspõhise rahvatervise kaitse suunas.”

“Rahvatervise küsimustes nagu näiteks e-sigarettide reguleerimine tuleb tugineda teaduslikule infole, mistõttu on oluline informeerida seadusandjaid uutest teadusuuringute tulemustest,” lausus sotsiaalkomisjonile e-sigarette käsitlevaid teadusuuringuid tutvustanud Patrase Ülikooli teadur dr Konstantinos Farsalinos. “Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmed näitasid, et enne otsuste tegemist soovivad nad tutvuda teadusuuringutega.”

“Euroopa Liidus on e-sigarettide regulatsioon kõige põhjalikum kogu maailmas. See ei ole ideaalne, sest piirab e-sigarettide kättesaadavust ja on tõstnud nende hinda, aga tarbijatele on tagatud toodete ohutus ja keelatud on e-sigarettide müük alaealistele,” kirjeldas dr Farsalinos.

“Teadusuuringud on selgelt kinnitanud, et e-sigarettide lubamine on mõjutanud rahvatervist positiivselt. Osa riigid nagu näiteks Suurbritannia on astunud sammu edasi ja toetavad avalikult e-sigarettide, kui väiksema tervisekahjuga toodet,” ütles ta. “Teadusuuringute tulemuste järgi ei ole meil mingit põhjust kehtestada täiendavaid piiranguid e-sigarettidele. Pigem võib välja tuua täiendavate piirangute nagu näiteks maitsete keelamisega kaasnevad negatiivsed aspektid rahvatervisele.”

Uuringutest on täiendavate piirangute kehtestamise kolme suurema riskina välja toodud:

• Maitsete keelamisel võivad e-sigareti kasutajad, kes on edukalt loobunud tavalistest sigarettidest, pöörduda nende juurde tagasi.
• Tekib salaturg, kus müüakse keelatuid ja kontrollimata tooteid. (See on Eestis juba juhtunud. Tänavu 7. septembril kirjutas Pärnu Postimees, et politsei poole on pöördunud mitu lapsevanemat, kelle 12aastastele lastele nende eakaaslane oma vanema sõbraga e-sigarette müüs. E-sigarettide täiteks pakuti noortele kodus kokku segatud ainet, mille sisu ja mõju on teadmata.)
• E-sigareti vedelikke hakatakse maitsestama vabalt saadaolevate maitseainetega, mis aga ei ole selleks sobilikud ja panevad ohtu kasutaja tervise.

“Täiendavate piirangute põhjusena on toodud soov kaitsta noori,” lausus dr Farsalinos. “Juba praegu on e-sigarettide müük alaealistele keelatud ning mitmetes riikides läbi viidud uuringud näitavad, et suitsetamine ja e-sigareti proovimine on noorte hulgas vähenenud. Senised uuringud on näidanud, et e-sigareti kasutajate hulgas on praegused ja endised suitsetajad, mistõttu ei ole täiendavaid piiranguid tarvis kehtestada.”

Konstantinos Farsalinos on Onassise Kardiokirurgia Keskuse, Patrase Ülikooli farmaatsiateaduskonna ja Riikliku Rahvatervise Kooli teadur Kreekas. Sotsiaalkomisjonis käis rääkimas ka dr Leon Kośmider, kes on USA ülikooli Virginia Commonwealth University teadur.

Riigikogu sotsiaalkomisjon langetab otsuse petitsiooni osas lähiajal.

Brittide uuring

Umbes 1,5 miljonit inimest ehk rohkem kui pool Ühendkuningriigi 2,9 miljonist veipijast on suitsetamisest täielikult loobunud, ilmneb Ühendkuningriigi tubakavastase võitlusega tegeleva organisatsiooni Action on Smoking and Health (Ash) iga-aastasest uuringust.

“Veipijad teadsid iseenda kogemuse põhjal juba aastaid, et e-sigaret on efektiivne vahend suitsetamisest loobumiseks. Rõõm on tõdeda, et see on saanud nüüd ka tugeva statistilise kinnituse,” ütles MTÜ E-sigareti müüjate ja kasutajate liidu juhatuse esimees Ingmar Kurg.

2015. aastal järeldas riiklik tervisekaitseorganisatsioon Public Health England, et veipimine on 95% suitsetamisest vähem kahjulik. Rohkem kui veerand ehk 26% küsitletuist ütles aga, et nende arvates on e-sigaretid sama kahjulikud või veelgi kahjulikumad kui sigaretid. Ainult 13% küsitletuist vastas, et e-sigaretid on palju vähem kahjulikud kui sigaretid.

“On väga tähtis, et suitsetajad mõistaksid: suitsetamine on palju, palju kahjulikum kui veipimine,” ütles Action on Smoking and Health tegevjuht Deborah Arnott ajalehele the Guardian.

Uuring põhines juhtiva turu-uuringufirma YouGov poolt internetis läbi viidud küsitlusel, milles osales 12 969 täiskasvanut. Seda peetakse piisavaks, et esindada Ühendkuningriigi täiskasvanud elanikkonda.

Tervise Arengu Instituudi kommentaar:

Juhime tähelepanu, et rääkides suitsetamisest loobumisest räägivad e-sigarettide müüjad tegelikult üleminekult tavasigarettidelt e-sigarettidele, see tähendab, et inimesed jätkavad tervist kahjustavat tegevust.

Erinevalt sigarettidest ei ole e-sigarettide mõju jõutud piisavalt uurida ja pikaajaliste mõjude kohta puuduvad andmed üldse. Seega vahetaksid inimesed tuntud riskid tundmata riskide vastu. Ei ole ka piisavalt tõestusmaterjali, mis kinnitaksid e-sigarettide tõhusust suitsetamisest loobumise vahendina. Cohrane´i uuringus, millele Guardiani artiklis viidatakse, jõutakse järeldusele, et tõendusmaterjali tase on “madal”.

Pannes rõhku artiklis inimestele, kes on sigarettidest loobunud e-sigareti kasuks, jäävad tähelepanuta inimesed, kes kasutavad e-sigaretti paralleelselt sigarettide suitsetamisega. Need inimesed võivad saada rohkem nikotiini kui ainult sigarette suitsetades.

Suurbritannia on ainuke riik, kes soovitab e-sigarette. Seda aga tehakse ebapiisava tõestusmaterjali pealt. Ükski teine riik seda teed täna valinud ei ole.

Ka Tervise Arengu Instituut ei pea vastutustundlikuks soovitada toodet, mille puhul ei ole teada, kas kasud kahjud üles kaaluvad. Meie soovitus on jätkuvalt loobuda mis iganes tubakatoodetest või tubakaga seonduvatest toodetest.

Jaga seda postitust

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata. Nõutud väljade juures on märge *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Vasta: *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kaotatud salasõna

Registreeri