Jaga seda postitust

UUED MEETMED: Euroopa liiklus peaks muutuma ohutumaks ja vähem saastavaks

Euroopa Komisjon tutvustas täna kolmandat liikuvusteemalist meetmepaketti, mille eesmärk on muuta liiklus eurooplaste jaoks ohutumaks ja sõidukid vähem saastavaks ja leida uusi täiustatumaid tehnoloogialahendusi.

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde volinik Elżbieta Bieńkowska märkis, et 90% liiklusõnnetuste põhjuseks on inimlik eksimus. “Täna esildatud uued kohustuslikud ohutussüsteemid aitavad vähendada õnnetusjuhtude arvu ning sillutavad teed isejuhtivatele ühendatud automaatsüsteemidele,” ütles volinik.

Kuigi liiklussurmade arv on alates 2001. aastast vähenenud rohkem kui poole võrra, kaotas 2017. aastal ELi teedel elu ikkagi 25 300 inimest ja veel 135 000 sai rängalt vigastada.

Komisjon tegi liiklusohutuse tagamiseks ettepaneku varustada uued sõidukimudelid täiustatud ohutussüsteemidega, näiteks täiustatud hädapidurdussüsteemi ja sõidureas püsimise abisüsteemiga (täielik loetelu).

Lisaks aitab komisjon liikmesriikidel ohtlikke maanteelõike süstemaatiliselt kindlaks teha ja investeeringuid paremini suunata. Sellised meetmed aitavad saavutada ELi pikaajalist eesmärki, s.o viia inimohvrite ja rängalt vigastatute arv aastaks 2050 nulli lähedale.

Kliimameetmete ja energiapoliitika voliniku Miguel Arias Cañete sõnul peavad kõik majanduse sektorid aitama kaasa Pariisi kokkuleppest tulenevate kliimakohustuste täitmisele.

“Seepärast teemegi esimest korda ELi normide kohta ettepaneku, mille eesmärk on suurendada kütusetõhusust ja vähendada uute raskeveokite põhjustatavat heidet. Nende normide abil on Euroopa tööstusel võimalik kindlustada oma praegust juhtpositsiooni innovaatiliste tehnoloogialahenduste alal,” tõdes volinik.

Liikluses tekkiva CO2-heite vähendamiseks tegi komisjon ettepaneku kehtestada esimest korda raskeveokitele CO2-heite normid. 2025. aastal peab uute veokite CO2-heide olema 15% väiksem kui 2019. aastal. Ettepaneku kohaselt peaks 2030. aastaks see näitaja olema vähemalt 30% väiksem kui 2019. aastal.

Ühtlasi võimaldavad sellised eesmärgid veoettevõtjatel tänu väiksemale kütusetarbimisele oluliselt vähendada ka kulusid (25 000 eurot viie aastaga).

Et CO2-heidet veelgi vähendada, lihtsustab komisjon aerodünaamilisemate veokite konstrueerimist ja täpsustab rehvide märgistamist. Peale selle tuleb komisjon välja põhjaliku akusid käsitleva tegevuskavaga, mis võimaldab Euroopas luua konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku akude ökosüsteemi.

Autod ja muud sõidukid on üha rohkem varustatud juhiabisüsteemidega ja täisautonoomsete sõidukite turuletulek on üksnes aja küsimus. Komisjon tutvustas täna strateegiat, mille eesmärk on muuta Euroopa täisautomaatsete ja ühendatud liikuvussüsteemide turu liidriks.

Tänu uuelaadsele koostööle maanteekasutajate vahel muutub transport ohutumaks, keskkonnasäästlikumaks ja odavamaks ning eakamatele ja vähenenud liikumisvõimega inimestele kättesaadavamaks. Lisaks tegi komisjon ettepaneku luua täielikult digitaalne transpordiandmete vahetamise keskkond, et vähendada bürokraatiat ja soodustada logistikateabe digitaalset vahetamist.

Algatuste täielik loetelu on saadaval siin. Lisaks neile korraldatakse Euroopa ühendamise rahastu kaudu projektikonkurss, mille raames eraldatakse liikmesriikides liiklusohutust, digitaliseerimist ja mitmeliigilist transporti edendavatele projektidele 450 miljonit eurot. Konkurss kestab 24. oktoobrini 2018.

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Jaga seda postitust

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata. Nõutud väljade juures on märge *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Vasta: *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kaotatud salasõna

Registreeri