Jaga seda postitust

UURING: Kui palju ja miks soomlased Eestis käivad?

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tellitud uuring näitas muuhulgas, kui palju käivad soomlased Eestis, miks nad siin käivad või miks naaberriigi külastamine neid ei huvita.

Küsitluse eesmärgiks oli uurida Soome elanikkonna segmentide hulgas Eesti mainet puhkusesihtkohana, huvi erinevate puhkusereiside vastu Eestisse järgmisel kolmel aastal ja erinevate infokanalite potentsiaali Eesti turismiinfo levitamisel.

Küsitlusele vastas 1024 Soome elanikku, kes teevad vabaajareise (k.a. ühepäevareise) välismaale vähemalt kord 3-4 aasta jooksul.

Helsinki Soome soomlased

Helsingi park. F: Pixabay.com

VABA AJA REISID VÄLISMAALE

Ligi 60% vastanutest teeb aasta jooksul mitu vaba aja reisi välismaale (k.a. ühepäevareise). 30% teeb selliseid reise kolm korda aastas või rohkem, 29% kaks korda aastas, 23% kord aastas ning 18% kord mitme aasta jooksul.

MITU KORDA ON SOOME ELANIKUD EESTIS KÄINUD?

7% vastanutest ei ole Eestis käinud, 10% on käinud ühe korra ja 9% kaks korda. 24% on käinud 3-5 korda, 19% 6-10 korda ja 30% üle kümne korra. Mida lähemal Eestile, seda suurem on antud regiooni elanikkonna seas nende osatähtsus, kes on Eestis käinud ja seda rohkem kordi on nad Eestit külastanud.

EELMINE REIS EESTISSE

Eestis käinutest 53% on siin käinud viimase 12 kuu jooksul, 22% 1-2 aastat tagasi, 14% 3-5 aastat tagasi, 7% 6-10 aastat tagasi ja 4% üle kümne aasta tagasi.

EESTIS KÜLASTATUD KOHAD

Tallinnas olid käinud peaaegu kõik Eestis käinud vastanud, Pärnus oli käinud 42%, Tartus 27% ja Saaremaal 20%. 42% Eestis käinutest on viibinud ainult ühes sihtkohas, 25% kahes sihtkohas, 13% kolmes sihtkohas, 13% 4-5 sihtkohas ja 8% on käinud rohkem kui viies sihtkohas.

REISID EESTISSE LÄHEMAL 3 AASTAL

84% vastanutest pidas tõenäoliseks, et tuleb lähema kolme aasta jooksul Eestisse vaba aja reisile.

PÕHJUSED, MIKS EESTISSE REISIMINE EI HUVITA

46% neist, kes ei kavatse Eestisse reisida, nimetas põhjusena, et Eesti ei huvita või nad ei leia ühtegi põhjust sinna reisida. 24% ütles, et muud sihtkohad on huvipakkuvamad. 14% ütles, et nad reisivad üldse vähe terviseprobleemide, rahapuuduse vms. tõttu. 11% nimetas põhjusena, et Eestisse reisimine on neile keeruline – nt. elavad nad Helsingist kaugel või ei taha reisida laevaga.

PÕHJUSED, MIKS EESTISSE REISIMINE HUVITAB

30% neist, kes kavatsevad Eestisse reisida, nimetas põhjusena, et Eesti on lähedal ja sinna on lihtne sõita, 24% ütles, et Eestisse on mõnus sõita vahelduseks, et saada eemale argipäevast, puhata, veeta nädalalõppu. 23% ütles, et Eesti on üldiselt huvipakkuv või nimetas konkreetseid huvipakkuvaid kohti. 21% nimetas oste, 20% üldist soodsamat hinnataset, eriti teenuste puhul.

HUVI REISIDA TALLINNAST VÄLJAPOOLE

Kõigist Eestisse reisida kavatsevatest vastajatest 22% pidas väga ja 34% üsna tõenäoliseks, et nad lähemal 3 aastal reisivad ka Tallinnast väljapoole. Mida vanem vanusegrupp, seda suurem huvi reisida Tallinnast väljapoole.

PÕHJUSED, MIKS TALLINNAST VÄLJAPOOLE REISIMINE EI HUVITA

24% vastas, et neid ei huvita muud kohad peale Tallinna. 18% vastas, et Tallinnas jätkub neile veel piisavalt huvipakkuvaid kohti ja tegevusi ning seetõttu Tallinna külastamisest neile piisab. 13% ütles, et muudesse kohtadesse reisimine on keerulisem ja pole vaeva väärt. 13% ütles, et nad pole sellele lihtsalt mõelnud.

KUI OLULISED ON EESTISSE REISIDES ERINEV AD TEGEVUSED?

Tegevustest ja ajaveetmisvõimalustest Eestis nimetati kõige olulisematena restorane-kohvikuid (seda nimetas oluliseks 76% vastanutest) ja ostuvõimalusi (71%). Järgnesid spaateenused (45%), rohealad linnades – pargid, aiad, botaanikaaiad jms. (39%), muuseumid ja näitused (35%) ning arhitektuur (32%). Keskmiselt nimetas iga vastaja väga või üsna huvipakkuvana 4-5 tegevust.

TEGEVUSED LOODUSES

33% neist, kes pidasid tõenäoliseks lähemal kolmel aastal Eestisse puhkusereisile tulekut, nimetas olulisena looduses viibimist väljaspool linnu ja / või aktiivseid harrastusi looduses. Neilt küsiti ka täpsemalt huvi loodustegevuste vastu. 79% sellele küsimusele vastanutest eelistas kergemaid ja lühemaid jalgsiretki. Teisena nimetati nõudlikumaid ja pikemaid jalgsimatku (46% sellele küsimusele vastanutest). Kolmandal kohal oli jalgrattasõit (40%). 25% loodushuvilistest nimetas linnu- või loomavaatlust, 25% kanuu, kajaki või süstaga sõitmist.

INFOALLIKATE OLULISUS

Kuna valdav osa vastanutest on Eestis korduvalt käinud, ongi neile kõige olulisem eelmistelt reisidelt saadud info – 70% nimetas seda väga või üsna oluliseks. Teisel kohal on tuttavate soovitused (57% vastanutest). Peaaegu sama oluline on ka laevafirmadelt saadav info, mida nimetas 54% vastanutest.

EESTI KUI REISISIHI TUGEVAD JA NÕRGAD KÜLJED

Kõigil vastajatel paluti hinnata 5-pallisüsteemis kuue väite sobivust Eestiga. Kõige kõrgema hinde sai väide „Eestisse reisimine on turvaline“ (väitega oli täiesti või pigem nõus 74% vastanutest). Peaaegu sama kõrged hinded sai väide „Soome turistid on Eestis teretulnud” (väitega oli täiesti või pigem nõus 71% vastanutest). Järgnes väide „Turismiinfot Eesti kohta on lihtne leida“ (väitega oli täiesti või pigem nõus 64% vastanutest). Väitega „Eesti pakub huvitavaid vaatamisväärsusi ja ajaveetmisvõimalusi“ oli nõus 58% vastanutest ning väitega „Eestis on sõbralik teenindus“ oli nõus 54% vastanutest. Sellega, et Eesti on atraktiivne sihtkoht lastega peredele, oli nõus 54% neist, kelle leibkonnas on alla 15aastasi lapsi.

Uuringu tellija ja kokkuvõtte koostaja on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Küsitlustöö läbiviija oli Soome uuringufirma Norstat Finland Oy. Uuring viidi läbi veebiküsitlusena 11.-20.11.2016.

Allikas: Puhkaeestis.ee

Jaga seda postitust

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata. Nõutud väljade juures on märge *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Vasta: *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kaotatud salasõna

Registreeri