Jaga seda postitust

Välismaalaste ebaseaduslikult töötamise juhtumid on sagenenud ligi kolm korda

Selle aasta üheksa kuuga registreeriti 359 juhtumit, kus kolmandatest riikidest pärit inimesed töötasid Eestis seadusliku aluseta. Eelmise aasta sama aja jooksul registreeriti selliseid juhtumeid 128 korral.

ehitajad töötasid

F: Pixabay

10. oktoobril korraldasid Politsei- ja piirivalveamet ja Maksu- ja tolliamet ühise reidi Pärnus, kus kontrolliti kolme ehitusobjekti. “Ühel objektil töötas neli kolmandast riigist pärit inimest, kel puudus seaduslik alus Eestis töötamiseks ja kes püüdsid vältida ametnike kontrolli. Meeste suhtes alustati väärteomenetlust ning kolmele neist koostati ettekirjutus vabatahtlikuks lahkumiseks Schengeni territooriumilt ja kohaldati sissesõidukeeld Schengenisse,” rääkis Lääne prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juht Margo Peters.

“Ettevõtted peaksid veenduma, et nende töötajad oleksid nõuetekohaselt registreeritud,” rääkis Peters. “Kui avastame objektilt registreerimata töötajad, siis ei saa nad tööd jätkata. See võib kaasa tuua tööseisakuid ja objektid ei pruugi õigeks ajaks valmida. Seda näitlikustab hästi juhtum, kus töötajad pidid lubade puudumise tõttu katkestama katuse ehituse. Kui katuse ehitus pooleli jääb, siis võivad ilmastikuolud tuua kahjusid nii elanikele kui ka ettevõtetele. Kui töötajad on registreeritud, siis on nii tööandjal kui ka töö tellijal kindlus, et seisakuid kontrollkäigu tulemusena ei teki.”

Kolmandatest riikidest pärit välismaalaste töötamine tuleb tööandjal registreerida nii Politsei- ja piirivalveametis kui ka Maksu- ja tolliameti töötamise registris. Kui Politsei- ja piirivalveamet jälgib seda, et välismaalased ei töötaks seadusliku aluseta, siis Maksu- ja tolliameti eesmärk on töötamise registreerimise kontrollimisega välistada töötajatele ümbrikupalga maksmine.

Enamasti töötavad peamiselt Ukrainast ja Valgevenest pärid kodanikud Eestis lühiajaliselt ja teevad ehitus- ja metallitöid.

Jaga seda postitust

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata. Nõutud väljade juures on märge *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Vasta: *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kaotatud salasõna

Registreeri